Informace o nás

Naše základní organizace byla založena v r. 1954, i když první zmínky o činnosti kosteleckých chovatelů se datují již k r. 1937. Po celá dlouhá léta naše základní organizace působila v zahradě  (tzv. "Za Kaťákem"). V souvislosti s ukončením nájemního poměru v r. 2008 jsme museli hledat nové prostory. Díky pochopení kostelecké farnosti (Římskokatolického farního úřadu v Kostelci na Hané) již čtvrtým rokem realizujeme svou chovatelkou (výstavní) činnost v prostorách farního dvora a zahrady. Rovněž  zastupitelé a radní našeho města nám vycházejí velmi vstříc a naši chovatelkou činnost podporují. Za to všem, zvláště pak panu starostovi Ladislavu Hynkovi, patří velké poděkování.

Naše organizace patří mezi aktivní chovatelské organizace. V roce 2011 jsme se v rámci Okresní soutěže ČSCH umístili na prvním místě (https://kuc.cz/ne2al5). Každoročně pořádáme v únoru prodejní výstavu a vyvrcholením naší činnosti je srpnová výstava (od r. 2001 se u nás pořádají okresní výstavy mláďat králíků).

V našich řadách uvítáme nové chovatele, kteří projevují zájem o chov králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva atd. Jsme ochotni jim odborně pomoci a zajistit jim kvalitní zvířata pro začátek chovu.