Soutěžní podmínky pro chovatele okresu Prostějov

Králíci – Holubi – Drůbež

1 Soutěže se může zůčastnit každý chovatel s jedním i více plemeny soutěží se s každým plemenem samostatně,  Králíci,holubi, drůbež mají samostatnou soutěž.
2 Do soutěže se počítají všechny chovatelské výstavy ze kterých dostane př.Lakomý výsledky.Počítají se  4 výstavy v okrese Prostějov nebo krajská kde proběhne soutěž okresů za účasti chovatelů okresu Prostějov a jedna výstava mimo okres tedy celkem se bude počítat 5 nejlepších výstav.U MCH 3 výstavy s toho musí být 2 z okresu Prostějov.
3 Počítají se tři nejlepší  králíci,holubi, drubež. Pokud budou zvířata v kolekci připočítá se 1,5 bodu, Pokud bude kolekce čtyřčlenná nejhůře oceněné zvíře se škrká.Počítají se tež ceny jež vybraná nejlepší zvířata získala
4 Bodové ocenění se bude počítat tímto způsobem , například  94 bodů odečte se 90 bodů a do soutěže se započtou 4 body pokud někdo získá méně než 90 bodů ,neklafisikován ,výluku získá  0 bodů .
5 Za každou čestnou cenu se připočítá k získaným bodům 5 bodů
Pohár  pro vítěze výstavy  v kolekci nebo jednotlivec   10 bodů
Pohár udělený na jednotlivé plemeno nebo třeba jen pro pořádající organizaci     5 bodů 
.Čestná cena na celostátních výstavách  a pohár  na dané plemeno  10 bodů.
Pohár  pro vítěze výstavy na celostátní výstavě  v kolekci nebo jednotlivce  20 bodů
Čestná cena na Evropské výstavě   20 bodů + finanční odměna
Pohár  na Ev ropské výstavě    50 bodů + finanční odměna
6 Vystavení  na výstavách okresu Prostějov ,krajských,oblastních,klubových      5 bodů
Vystavení na výstavách které pod hlavičkou okresní Prostějov    10  bodů
Vystavení na  krajské výstavě  kde proběhne soutěž okresů za účasti chovatelů okresu Prostějov  10 bodů
Vystavení na celostátní výstavě   10 bodů
Vystavení na Evropské výstavě  20 bodů
Vystavení na dalších okresních,krajských,klubových nebo regionálních bez bodové dotace za účast
7 Vítězná kolekce na akcích kde se neudělovali čestné ceny   5 bodů.
8 Organizace jež pořádají akce je povinná dodat soupisové archy př Lakomému . Chovatelé jež  vystaví mimo okres jsou by měli nahlásit ocenění.
9 Soutěž povede a vyhodnotí př. Lakomý
10 Nahlášení nejlepších chovatelů okresu se provede podle pořadí okresní soutěže.

 

Soutěž o nejlepší  organizací

chovatelů králíků-holubů drůbeže.


1 Zúčastnit se může každá Z.O. Pouze s jedním týmem
2 Chovatel se může zúčastnit a vícero plemeny ale maximálně 4 kusy od jednoho plemene
3 Soutěž bude probíhat na všech chovatelských akcích jejich výsledky bude mít př. .Lakomý k dispozici
4 Soutěží se 10 králíky,holubi,drůbeží a musí být vystaveny minimálně 2 kolekce.u holubů se počítá jako kolekce  3 holubi jednoho plemene a barvy od jednoho chovatele.Soutěží všichni dohromady
.Například ---výběr  ZO na výstavě  může vypadat 3 králíci,4holubi.3 slepice
nebo 7 králíků a3 slepice a nebo 10 králíků nebo holubů nebo drůbeže a tak dál
5 Počítají se 3 nejlepší akce
6 Soutěž Z.O nebude samostatná expozice
7 Za každou čestnou cenu bude přiděleno  5 bodů.
8 Soutěžní tým tvoří minimálně 3 chovatelé
9 Vyhodnocení provede př Lakomý na základě dodaných výsledků vybere nejlepší králíky  ZO
10 Pohár získá do trvalého vlastnictví ZO která získá pohár 5 krát celkem